Wniosek o przyjęcie w poczet członków UKS Pohl Judo Przemęt / Dane personalne kandydata na członka

REKRUTACJA SULECHÓW


Zapoznaj się krok po kroku jak można dołączyć do klubu


imięnazwiskodata urodzeniamiejsce urodzeniaPESELadres zamieszkania (ulica)adres zamieszkania (miejscowość)imię opiekunanazwisko opiekunaadres zamieszkania opiekuna (ulica)adres zamieszkania opiekuna (miejscowość)emailtelefon
RODO
STATUT
REGULAMIN KLUBU
REGULAMIN OPŁAT

Proszę o przyjęcie mojego syna/córki w poczet członków UKS Pohl Judo Przemęt.

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w treningach prowadzonych przez trenerów UKS Pohl Judo Przemęt oraz udział w zawodach sportowych.

Wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku mojego syna/córki na stronie internetowej klubu, na funpage klubowych oraz we wszystkich materiałach promocyjnych związanych z działalnością klubu.

Zobowiązuję się:
- posiadania przez moje dziecko aktualnych badań lekarskich
- systematycznego uiszczania miesięcznej opłaty w wysokości i formie określonej przez Regulamin Opłat UKS Pohl Judo Przemęt

Oświadczam, że przyjmuję i akceptuję zasady organizacyjne obowiązujące w klubie oraz zobowiązuję się postępować z szacunkiem wobec uczestników zajęć.